99.E.7 - Erhvervsområde ved Runddelen i Øster Starup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.E.7

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt engroshandel i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone.

 • Status

  Vedtaget