99.E.4 - Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Gårslev

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.E.4

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må maksimalt omfatte 84.000 m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget