99.E.2 - Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.E.2

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  40%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone og skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget