99.E.1 - Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.E.1

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger kan opføres i op til 20 meters højde. Enkelte bygningselementer og tekniske anlæg kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 meter, hvis de kan indpasses visuelt i området.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt engroshandel. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende. I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Lokalplaner

  Lokalplanlægningen skal sikre, at der stilles krav i forholdtil varetagelse af drikkevandsinteresserne i forbindelse medat miljøklassen hæves.

 • Status

  Vedtaget