99.B.4 - Boligområde ved Sandtoften ved Sandagergård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.B.4

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af jordbrugsparceller.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget