99.B.3 - Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.B.3

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved bebyggelse i to etager, skal 2. etage etableres som udnyttet tagetage og taget skal opføres som sadeltag.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget