9.R.4 - Rekreativt område ved Østergårdsvej i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.R.4

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse og parkering skal placeres indenfor byggefeltet. Areal til parkering skal placeres øst for klubhuset.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som golfanlæg. I tilknytning til et evt. klubhus og café/spisested kan der etableres en mindre butik med salg af golfudstyr, udlejningsfaciliteter og parkering. Anlægget må etableres med et omfang på omkring 80 ha.

 • Trafik

  Golfbanen skal give mulighed for færdsel mellem boliger og naturområder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget