9.R.3 - Rekreativt område ved H.O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.R.3

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i Det Gule Afsnit. Der må ikke opføres ny bebyggelse i gårdrummet i mellem de eksisterende bygninger. Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning. Hele den eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning, dog kan bygninger også gives en hvid farve.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som hotel, konference- og kursusvirksomhed samt boliger. Det er ikke tilladt at etablere detailhandelsbutikker i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget