9.R.2 - Rekreativt område ved Brejning Strand i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.R.2

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal opføres inden for byzone-arealet. Uden for byzone-arealet må der opføres enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for havnens drift, som f.eks. masteskure. Havneanlægget kan udvides inden for områdets afgrænsning. Der kan etableres bådpladser til i alt 200 lystbåde.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af lystbådehavn med tilhørende anlæg samt til funktioner, der kan indpasses i havnen, som restaurant/cafe, mindre butikker, liberale erhverv og enkelte boliger i tilknytning hertil. Liberalt erhverv omfatter service og administration, herunder en restaurant.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget