9.R.1 - Rekreativt område ved Brejning Østergade i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.R.1

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som park og naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området omfatter en del af Centralinstitutionens Kirkegård, der er fredet. Dette areal skal respekteres som kirkegård og friholdes for bebyggelse. Området skal afgrænses i forhold til det omkringliggende areal ved indhegning, beplantning eller på anden måde.

 • Status

  Vedtaget