9.O.9 - Vandværksvej, Kellers Park

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.9

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  13

 • Bebyggelsens omfang

  For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30 for den enkelte ejendom.For øvrige anvendelser fastsættes bebyggelsesprocenten til 50 for den enkelte ejendom.For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bygningshøjden til maksimalt 2 etager og op til 8,5 meter .For øvrige anvendelser fastsættes bygningshøjden til maksimalt 4 etager og op til 13 meter, inklusiv eventuelle parterreetager.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  For alle anvendelser, undtaget åben-lav boligbebyggelse, skal der udlægges 15 % af etagearealet som udendørs opholdsarealer.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole, højskole og undervisning, samt multihal og enkelte boliger i tilknytning hertil, til boligformål i form af åben-lav og etageboligbebyggelse, samt til liberale erhvervsformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget