9.O.8 - Offentligt område ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.8

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger må opføres i samme højde og med samme antal etager som den eksisterende bebyggelse. I området ligger den bevaringsværdige bebyggelse Det Hvide Afsnit. Denne bebyggelse skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole og undervisning, samt enkelte boliger i tilknytning hertil.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget