9.O.7 - Offentligt område ved H. O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.7

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved bebyggelse i én etage må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. Ved bebyggelse i 2 etager må bebyggelsesprocenten maximalt være 40 for den enkelte ejendom.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger, institutioner og udstillingsformål med dertil hørende faciliteter, samt til boligformål som helårsbeboelse bestående af etageboliger, tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget