9.O.6 - Offentligt område ved Postens Vej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.6

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Inden for området må det samlede bruttoetageareal ikke overstige 14.000 m².

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger og institutioner samt boligformål som tæt-lav bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget