9.O.4 - Offentligt område ved Skovvænget i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.4

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må, bortset fra nødvendige bygninger til Brejning Vandværk, ikke opføres bebyggelse i området.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget