9.O.2 - Offentligt område ved Borgergade i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.O.2

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og andre institutioner, der kan indpasses i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at kirkens frie beliggenhed bevares. Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. nord for bebyggelsen på Borgergade, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

 • Status

  Vedtaget