9.E.1 - Erhvervsområde ved Østergårdsvej i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.E.1

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, håndsværksvirksomheder med tilhørende forretningslokaler. På hver ejendom må der opføres én bolig.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget