9.C.1 - Centerområde ved Borgergade og Tofte Allé i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.C.1

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som daglig- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål som posthus, bibliotek, mødelokaler, børneinstitutioner og lignende, samt boliger, der kan indpasses i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget