9.B.28 - Boligområde øst for Fælleshåbvej i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.28

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f. eks. grønne anlæg, offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold. Det er en forudsætning for udbygning af dette område, at oplevelsen af Gauerslund kirke som en markant bygning i landskabet sikres. Dette gælder i forhold til udsyn fra og indsigt til Gauerslund kirke og i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udformning, udformning af vejanlæg og beplantningen i området.

 • Status

  Vedtaget