9.B.25 - Boligområde ved Dyrehaven i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.25

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Området er fuldt udbygget.Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål i fritliggende villaer. Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende villaer i landskabet uden private haver og lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget