9.B.24 - Boligområde ved Frugthaven i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.24

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal etableres som enkeltstående landskabsvillaer. Der kan indenfor området opføres i alt 6 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foregå terrænreguleringer i forbindelse med villaerne. Villaerne skal ligge frit i landskabet, og der må ikke indrettes private haver, etableres hegn eller øvrige afskærmninger.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv. Liberale erhverv omfatter service og administration.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget