9.B.23 - Boligområde ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.23

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende villaer, der placeres åbent i landskabet uden private haver og lignende. Der kan indenfor området opføres i alt 4 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som service og administration.

 • Miljø

  Såfremt der etableres erhvervsvirksomheder i området, skal de overholde støjkravene i kategori 4, grænseværdier for virksomhedsstøj.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  I området ligger den bevaringsværdige Professorbolig. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning.

 • Status

  Vedtaget