9.B.22 - Boligområde ved Vandværksvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.22

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30.Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for etageboligbebyggelse.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  For etageboligbebyggelse skal der udlægges 15% af etagearealet som udendørs opholdsarealer.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget