9.B.21 - Boligområde ved Chr. Kellers Vej i Brejning

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.21

 • Plandistrikt

  9

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger må opføres i op til 4 etager og må ikke overstige højden på det eksisterende byggeri.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  De eksisterende bygninger er bevaringsværdige og skal bevares med deres eksisterende arkitektur og udformning.

 • Status

  Vedtaget