9.B.20 - Boligområde ved Brejning Strand i Kellers Park, Brejning

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.20

 • Plandistrikt

  9

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Området er fuldt udbygget.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af en fritliggende villa.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget