9.B.2 - Boligområde ved Nørregade i Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.2

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse ved Borgergade og Brejning Østergade skal opføres som randbebyggelse.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af åben-lav boligbebyggelse og mindre butikker til områdets daglige forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget