9.B.19 - Boligområde ved Mandshjemmet ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.19

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  I området ligger den bevaringsværdige bygning Mandshjemmet. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende arkitektur i Mandshjemmet. Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist i lokalplan 10.3, hvor der kan opføres en ny bebyggelse med et etageareal på 1.200 m². Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som etagebyggeri. Liberale erhverv omfatter service og administration. Det er ikke tilladt at etablere butikker, lager eller fremstillingsvirksomhed.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget