9.B.18 - Boligområde ved Det Røde Afsnit ved Chr. Kellers Vej i Kellers Park, Brejning

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.18

 • Plandistrikt

  9

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  I området ligger flere bevaringsværdige bygninger. Disse bygninger skal bevares i deres eksisterende arkitektur og udformning. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Bygninger i op til 3 etager må ikke overstige højden på det eksisterende byggeri.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som etage- og tæt-lav bebyggelse, samt offentlige formål som fælles bygninger og institutioner for børn og ældre.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget