9.B.17 - Boligområde ved Brejning Nørregade i Brejning

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.17

 • Plandistrikt

  9

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og offentlige formål i form af beskæftigelses- og servicefunktioner for handicappede.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget