9.B.16 - Boligområde ved Fjordvænget i Kellers Park, Brejning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  9.B.16

 • Plandistrikt

  9 Brejning–Kellers Park

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget