8.O.7 - Offentligt område ved Kirkegade i Bredsten

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  8.O.7

 • Plandistrikt

  8 Bredsten

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Bebyggelsens omfang

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder o. lign.

 • Trafik

  Vejudlægget til planlagt tilslutningsanlæg til hovedlandevejsforlægning skal respekteres.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området er beregnet til hotel, kontor og kursusvirksomhed.

 • Status

  Vedtaget