8.O.2 - Offentligt område ved Ballevej i Balle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  8.O.2

 • Plandistrikt

  8

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder o. lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget