8.E.4 - Erhvervsområde ved Mølletoften, Bredsten

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  8.E.4

 • Plandistrikt

  8 Bredsten

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Enkelte bygninger kan opføres i op til 20 meters højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ved anvendelse til tekniske forål til energiforsyning i form af solenergi gælder bestemmelsen om maks. andel af grundarealet der må bebygges ikke for bygninger der er nødvendige for virksomhedens drift.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastægges til erhvervsformål og tekniske formål til energiforsyning.

 • Miljø

  I relation til milølovgivningens retningslinjer skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Ved anvendelse til tekniske formål til energiforsyning i form af solenergi forbliver området i landzone. Ved anvendelse til erhvervsformål overføres området til byzone ved lokalplanlægning.

 • Status

  Vedtaget