8.E.1 - Erhvervsområde ved Industriparken i Bredsten

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  8.E.1

 • Plandistrikt

  8 Bredsten

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Bebyggelsens omfang

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Der er vedtaget en arealreservation for en niveaufri skæring mellem rute 28 og rute 176. En del af arealreservationen berører rammeområde 8.E.1. Der skal i den videre planlægning af rammeområdet tages højde for denne arealreservation.

 • Status

  Vedtaget