8.B.7 - Boligområde ved Skolevænget i Bredsten

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  8.B.7

 • Plandistrikt

  8 Bredsten

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være fritliggende til boliger og offentlige formål. Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav bebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav bebyggelse, samt offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign.

 • Miljø

  Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet. En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget