7.B.2 - Boligområde ved Horsensvej i Bredal

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  7.B.2

 • Plandistrikt

  7 Bredal

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsparceller (hobbylandbrug), boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget