7.B.1 - Boligområde ved Horsensvej i Bredal

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  7.B.1

 • Plandistrikt

  7 Bredal

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Levnet af den fælles forte skal bevares.

 • Status

  Vedtaget