6.B.5 - Boligområde øst for Skovbyvej i Andkær

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  6.B.5

 • Plandistrikt

  6 Andkær

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav bebyggelse på jordbrugsparceller.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget