6.B.4 - Boligområde ved Skovbyvej i Andkær

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  6.B.4

 • Plandistrikt

  6 Andkær

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  6% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Såfremt området udstykkes, må den enkelte ejendom ikke være større end 5.000 m² eller mindre end 2.000 m². Dog kan enkelte grunde udstykkes med mindre størrelse, såfremt de efter byrådets skøn indgår som en naturlig del af en samlet plan.

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav bebyggelse på jordbrugsparceller.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget