6.B.1 - Boligområde ved Andkær Bygade i Andkær

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  6.B.1

 • Plandistrikt

  6 Andkær

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse langs Andkær Bygade skal opføres som randbebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav bolig bebyggelse, fællesanlæg som beboerhus, fællesantennemast og lignende, samt mindre butikker og erhverv, der kan indpasses i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget