5.R.3 - Rekreativt område ved Søndergade i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.R.3 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres bebyggelse i området.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til og rekreative, grundvandsvenlige formål som skovrejsning.

 • Miljø

  Under driften af området skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af pesticider til grundvandet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget