5.R.2 - Rekreativt område ved Rørbækvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.R.2 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som rekreativt område.

 • Opholdsarealer

  Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene. Søerne kan forbindes med åbne grøfter.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke foretages regulering af terræn uden Byrådets tilladelse, med mindre det er nødvendigt ved etablering af forsinkelsesbassiner i området.

 • Status

  Aflyst