5.O.8 - Offentligt område ved Vandmøllevej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.O.8 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  2% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som bypark og naturområde.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af bypark og naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget