5.O.6 - Offentligt område ved Borgårdsvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.O.6 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Opholdsarealer

  Det eksisterende grønne område må ikke bebygges, men skal udlægges som kvarterpark med fælles lege- og opholdsarealer for de tilstødende boligområder.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, børneinstitutioner, legeplads, boldbane og andre formål, der kan indpasses.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst