5.O.17 - Offentligt område ved Borggårdsvej i Børkop

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.O.17

 • Plandistrikt

  5

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af fælles-/beboerhus, friluftsaktiviteter, legeplads og/eller institution for børn.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget