5.O.14 - Offentligt område ved Byparken i Børkop

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.O.14

 • Plandistrikt

  5

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  1% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som bypark og fritidsområde.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af bypark og fritidsområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget