5.E.5 - Erhvervsområde ved Kirkebakken i Børkop

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.E.5

 • Plandistrikt

  5

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget