5.E.3 - Erhvervsområde ved Industrivej og Højgårdsvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.E.3

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontorbebyggelse og forretningslokaler i tilknytning til den enkelte virksomhed.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget