5.C.1 - Centerområde ved Søndergade i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.C.1

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse langs Søndergade, Jernbanegade, Ny Boder, Amaliegade og Vestergade. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål - posthus, banegård, bibliotek, mødelokaler, omsorgslokaler og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget