5.B.7 - Boligområde ved Lærkevej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.7

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget